Home Over ons Actie Ramen Deuren Schuifpuien Overige Contact Projecten vacatures
Terug naar Overige

Nieuwe subsidieregeling

Subsidieregeling

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis 

Deze subsidie stimuleert energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector. Volgens bericht in de Staatscourant van 1/9/2016 kan de minister voor Wonen en Rijksdienst aan individuele eigenaren-bewoners van 15/9/2016 tot 1/3/2017 subsidie verstrekken voor twee of meer energiebesparende maatregelen uit spouwmuurisolatie, gevelisolatie, dak-isolatie, vloer- of bodemisolatie en hoogrendementsglas, deze regeling is ook van toepassing in combinatie met kozijnvervanging.
  • Hoogrendementsglas: het vervangen van glas in de thermische schil door 
  • HR++ glas (met een maximale U-waarde van 1,2) óf 
  • Triple-glas (met een maximale U-waarde van 0,8). 

De minimale oppervlakten waarover dit hoogrendementsglas moet worden uitgevoerd is voor: 
  • vrijstaande woningen: 15 m2 
  • twee onder een kap of half vrijstaande woningen: 12 m2 
  • tussenwoningen: 10 m2 
  • etagewoningen: 8 m2 
  • een gebouw: 8 m2 vermenigvuldigd met het aantal appartementen 

De subsidie bedraagt € 35 per m2 HR++ glas en € 45 per m2 voor triple-glas.  

Daarnaast zijn er nog subsidies voor aanvullende energiebesparende maatregelen en een zeer energiezuinig pakket. 

De subsidie voor aanvullende energiebesparende maatregelen: het vervangen van een deur in de gevel door een isolerende deur (met een maximale U-waarde van 2,0) € 120 per m2 en bij het voor de eerste keer toepassen van triple-glas: het vervangen van een kozijn door een isolerend kozijn (met een maximale U-waarde van 1,5) € 45 per m2 glas. 

Het totaal beschikbare budget is 61 miljoen euro. Het budget wordt in drie tranches beschikbaar gesteld. In bovengenoemde eerste periode is het subsidieplafond € 15.000.000. 

Per individuele eigenaar-bewoner zal de subsidie nooit meer zijn dan € 25.000. 

Het beschikbare bedrag wordt verdeeld op volgorde van ontvangst van de aanvragen. 

Voorwaarden:
Subsidieaanvrager is eigenaar-bewoner. Per woning wordt slechts eenmaal subsidie verstrekt. De subsidie wordt alleen aan de eigenaar-bewoner verstrekt. Deze subsidie kan in beginsel gecombineerd worden met subsidie van lagere overheden.

Aanvraag vooraf indienen met elektronisch beschikbaar gesteld formulier op www.rvo.nl  

Toevoegen van een verklaring dat de subsidieaanvrager een offerte heeft geaccepteerd van het bedrijf dat de energiebesparende en, indien van toepassing, de aanvullende energiebesparende maatregelen of het zeer energiezuinig pakket zal uitvoeren. Bedrijf dient ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel, de berekening van de oppervlakte uit te voeren en ook het formulier te ondertekenen. 

Realisatie van de energiebesparende maatregelen binnen 4 maanden. 

Zie voor meer info http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiesbesparing-eigen-huis 

Deze subsidieregeling is dan ook uitermate interessant voor u als klant, wij maken u er dan ook graag attent op dat deze subsidie geldt voor al onze uit te brengen offertes en reeds uitgebrachte offertes. Vraag één van onze adviseurs naar de mogelijkheden. 
Stel direct uw vraag
Vraag een offerte aan
Vraag vrijblijvend een offerte aan